Antalya Ergen Danışmanlığı

2013-09-25 21:27:00

http://www.antalyapsikolojikdanisma.com/?q=ergen-danismanligi ERGEN DANIŞMANLIĞI Ergenlik en genel tanımı ile çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Başlangıç ve bitiş yaşları kesin olmamakla birlikte 12-21 yaş arasını kapsar. Ruhsal, fiziksel, sosyal olgunlaşma olarak da tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemi hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir. Her değişimin bir uyum sürecini beraberinde getirmesi döneme kendine özgü bir takım zorluklar katmaktadır. Bu dönemde kim olduğunu, neye değer vereceğini, neye inanıp bağlanacağını bulmaya çalışan ergen yetişkinlerden (anne-baba) duygusal bağımsızlığını gerçekleştirdiği, bir gruba ait olma ihtiyacının ön planda olduğu, karşı cinsle ilişkilerinin giderek daha fazla önem kazandığı, fiziksel görünüme ilişkin kaygılarının arttığı, duygusal alanda iniş çıkışlarla seyreden bir sürecin içine girer. Bunlarla birlikte okul problemleri, geleceğe ilişkin plan ve güçlükler, toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşaması muhtemel olan ergenin hem kendi içinde hem de çevreyle iletişimlerinde yoğun çatışmaların olabildiği görülmektedir. Söz konusu durum ergenlik dönemini hem ergenin kendisi hem de çevresi için zor bir durum haline getirmekte, gerek kendi içinde gerekse çevresiyle arasındaki iletişimde kendini yetersiz hissettiği ve çaresiz kaldığı görülebilmektedir. Diğer yandan aileler de sürecin içine dahil olmakta ve sözü edilen güçlükler tüm aile sistemini etkilemekte, sonuç olarak dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyum sürecinde bir takım g&... Devamı

Antalya Aile - Evlilik Danışmanlığı

2013-09-25 21:22:00

AİLE DANIŞMANLIĞI  Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında anlaşmazlıklar ya da çatışmalar çıkabilir. Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler. Fiziksel hastalıklar, bağımlılık sorunları, eğitim, kariyer, iş ve sosyal yaşamdaki sorunlar gibi sorunlar nedeniyle yaşam dengesi ve uyumu bozulan birey, kendine özgü prensiplere göre işleyen bir organizasyon olan aile sisteminde, koşulsuz bir şekilde dengenin, uyumun ve aile sağlığının bozulmasına neden olur. Aile, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel bir organizasyon olarak değil, doğal bir organizasyon olarak bu uyumu ve dengeyi tekrar kurmak, geliştirmek ve bütünlüğünü korumak ihtiyacındadır.   Aile Üyelerinde Meydana Gelen Değişiklik Aile Sistemini Etkiler  Temel olarak birey, fiziksel ve sosyal yaşama uyum becerilerini aile sistemi içerisinde kazanmak, geliştirmek ve yaşama hazırlanmak ihtiyacında olan tamamlayıcı bir unsurdur.Aile üyeleri zaman zaman, sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması, geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlüklerle karşılaşabilirler, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilirler. Yaşadıkları çözümsüzlükler ve tıkanıklıklar aile b&uum... Devamı

Antalya Bireysel Psikolojik Danışma Terapi

2013-09-25 21:21:00

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA  Günlük yaşamda hepimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunlar duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, okul ya da iş yaşamı, evlilik, sevdiklerinizin ölümü ya da emeklilik gibi yaşam olayları ve benzerlerinden kaynaklanabilir. Bu sorunların bazılarını kendi becerilerimizle çözümleyebilirken bazılarının üstesinden gelmekte kendimize yardım edecek kaynakları harekete geçirmekte zorlanabiliriz ya da bu kaynakların ne olduğunu bilemeyebiliriz.   Sonuçta yaşanan güçlükler depresyon, anksiyete, panik atak, takıntılar vs. şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumlar yoğunluğu ve sıklığı doğrultusunda yaşamımızı ciddi şekilde etkilemekte, gerek kişinin iç dünyasında gerekse çevreyle kurduğu iletişimde problemler oluşturmaktadır İşte bu noktada yaşadığınız sorunları çözebilmek, kendiniz ve çevrenizle ilgili farkındalığınızı arttırmak, sağlıklı kararlar verebilmek için yardım alabilir, bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.  Bireysel psikolojik danışma; normal gelişim süreci içinde kendilerini tanıma, kabul etme ve kendilerini gerçekleştirme isteği gösteren kişilere, profesyonellerce yapılan düzenli ve sürekli bir yardımdır. Psikolojik danışma gereksinimi duyanlar, ne istediklerini bilen ancak çıkış yolunu bulmakta güçlük çeken kişilerdir.   Bireysel psikolojik danışmada genellikle sorunlarının nedenlerinin kendi dışında olduğuna inanan kişinin, gözlenen davranışlarının altında yatan nedenleri görmesi sağlanır. Bu sağlandığı zaman kişiye, kendisini ve çevresini yanlış görmesine ve değerlendirmesine neden olan ve uyumunu engelleyen kavram, değer, tutum ve davranışlarını değiştirme yolu a&cc... Devamı

Antalya Psikoloji Aile Danışma- Terapi Yöntemleri

2013-09-25 21:18:00

Aile  Sistemleri  Terapisi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir? Aile etkileşimsel ve sistemik bir bakış açısıyla değerlendirilir. Danışanlar yaşayan bir sistemin parçalarıdır; sistemin bir parçasındaki değişiklik diğer parçalarda da değişiklikle sonuçlanır. Aile, bireylerin diğer insanlarla ilişki halinde nasıl hareket ettiği ve nasıl davrandığını anlamayı olanaklı kılacak bir yapı oluşturur. Terapide aile bir bütün olarak ele alınır ve aile ile çalışılır. Bireyin sahip olduğu olumsuz davranışlar aile içindeki işlev bozukluğundan veya daha büyük sistemlerden kaynaklanmaktadır. www.antalyapsikolog.org Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir? Odak noktası, aile içindeki hem sözlü, hem de sözlü olmayan iletişim biçimlerinin ortaya çıkarılması ve incelenmesidir. Aile ilişkilerdeki problemler genellikle bir kuşaktan diğerine aktarılır. Semptomlar, diğer aile bireylerinin kontrol etme amacına yönelik iletişim biçimleri olarak görülür. Temel kavramlar özel aile terapisi yaklaşımına göre değişmekle birlikte farklılaşma, üçgenler, güç koalisyonları, aile dinamikleri, işlevsel ve işlevsel olmayan etkileşim kalıplarının karşılaştırılması ve mevcut andaki ve mekândaki etkileşimlerle uğraşma bunların arasında yer alır. İçinde bulunulan zamanda çalışmak geçmiş yaşantıları ortaya çıkarmaya çalışmaktan daha önemlidir. www.antalyapsikolog.org Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir? Aile bireylerinin işe yaramayan ilişki kalıplarının farkına varmalarını ve rahatsızlıklarım hafifletmek amacıyla yeni etkileşim yolları yaratmalarım sağlamak. www.antalyapsikolog.org Aile Sistemleri Ter... Devamı

Antalya Psikoloji Aile Danışma- Terapi Yöntemleri

2013-09-25 21:17:00

Aile  Sistemleri  Terapisi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir? Aile etkileşimsel ve sistemik bir bakış açısıyla değerlendirilir. Danışanlar yaşayan bir sistemin parçalarıdır; sistemin bir parçasındaki değişiklik diğer parçalarda da değişiklikle sonuçlanır. Aile, bireylerin diğer insanlarla ilişki halinde nasıl hareket ettiği ve nasıl davrandığını anlamayı olanaklı kılacak bir yapı oluşturur. Terapide aile bir bütün olarak ele alınır ve aile ile çalışılır. Bireyin sahip olduğu olumsuz davranışlar aile içindeki işlev bozukluğundan veya daha büyük sistemlerden kaynaklanmaktadır. www.antalyapsikolog.org Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir? Odak noktası, aile içindeki hem sözlü, hem de sözlü olmayan iletişim biçimlerinin ortaya çıkarılması ve incelenmesidir. Aile ilişkilerdeki problemler genellikle bir kuşaktan diğerine aktarılır. Semptomlar, diğer aile bireylerinin kontrol etme amacına yönelik iletişim biçimleri olarak görülür. Temel kavramlar özel aile terapisi yaklaşımına göre değişmekle birlikte farklılaşma, üçgenler, güç koalisyonları, aile dinamikleri, işlevsel ve işlevsel olmayan etkileşim kalıplarının karşılaştırılması ve mevcut andaki ve mekândaki etkileşimlerle uğraşma bunların arasında yer alır. İçinde bulunulan zamanda çalışmak geçmiş yaşantıları ortaya çıkarmaya çalışmaktan daha önemlidir. www.antalyapsikolog.org Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir? Aile bireylerinin işe yaramayan ilişki kalıplarının farkına varmalarını ve rahatsızlıklarım hafifletmek amacıyla yeni etkileşim yolları yaratmalarım sağlamak. www.antalyapsikolog.org Aile Sistemleri Ter... Devamı

İletişim Adresimizle Antalya'daki danışma merkezimize ulaşabilir

2013-09-25 21:13:00

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad. 1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5 Lara / Antalya Tel: 0 (242) 312 60 13 - 316 98 99 – 532 320 80 71 antalyapsikolojikdanisma@hotmail.com facebook.com/ antalyapsikolojikdanisma twitter/ baygulsenol www.antalyapsikolojikdanisma.com... Devamı

Psikolojik Danışman ŞENOL BAYGÜL

2013-09-25 21:08:00

Psikolojik Danışman Şenol BAYGÜL, bireylerin, çiftlerin ve ailelerin   daha mutlu daha huzurlu olmasına destek olmak amacıyla;  kısa süreli, sonuç odaklı,  psikoloji temelli bilimsel danışma yöntemleriyle ; İlişki & Evlilik Danışmanlığı,  Aile Danışmanlığı, Çocuk Danışmanlığı, Ergen Danışmanlığı,  Bireysel Psikolojik Danışma,  -depresyon, -anksiyete, -stres, -öfke yönetimi,  -sınav kaygısı, -fobiler,  panik atak   Alanlarında sadece sizi dinlemek değil 60 dakika süren danışma seanslarıyla ilk görüşmeden itibaren çözüme odaklanmanızı sağlayacak  psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. Psikolojik Danışman Şenol BAYGÜL çalışmalarını Psikiyatrist Dr. Sevilay Zorlu Özel Sağlık Merkezi'nde devam ettirmektedir. Yardım edebiliriz bölümümüzden hizmetlerimizin içeriğiyle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.  Biz bölümümüzde  yer alan Çalışma prensiblerimizi okuyarak danışma seanslarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Psikolojik Danışman Şenol BAYGÜL için Sitemizin Danışan Yorumları kısmından ve  internet sitesisinin güvenirlik taahüdü gereğince incelemeden geçmiş ve yayınlanmış tavsiye/teşekkür yazılarını okuyarak doğru adreste olduğunuzdan emin olabilirsiniz.  Randevu almadan önce danışma süreciyle ilgili merak ettiklerinize  Biz bölümümüzü okuyarak cevap bulabilir ve sorularınızı İletişim bölümümüzü kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Psikolojik bölümümüzü kullanarak psikolojik bilgi, psikolojik test, psikolojik makale, psikolojik kitap, psikolojik anket alanlarında daha detaylı bilgi sah... Devamı