Antalya Psikolojik Danışma Merkezi Çalışma İlkelerimiz

2013-09-25 21:47:00

Çalışma İlkelerimiz Gizlilik Danışanla - danışman arasındaki ilişkide Gizlilik İlkesi esastır. Danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler kimseyle paylaşılamaz. Gönüllülük Danışma seansları danışan gönüllü olduğu sürece devam eder. Yeterlilik Tüm çalışmalarımız, alanlarında yeterlilikleri olan ve mesleki anlamdaki gelişmeleri takip eden uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Danışma sürecinde size yardımcı olamayacağımızı fark ettiğimizde danışma süreci ekonomik kaygılarla devam ettirilmez.  Saygı Danışanların din, cinsiyet ve kültürel değerleriyle ilgili önyargı ve ayrımcılık yapılmaması,  bireysel farklılıklarına karşı duyarlı ve koşulsuz kabul edilmesidir. Sosyal durumu ile psikolojik uyumu ne olursa olsun her birey bizim için değerlidir. Refere Danışan gerekli görülen durumlarda ilgili kurum ve kişilere (psikiyatrist, nörolog, vb.) yönlendirilir. Zaman Her randevu 90 dakikalık bir seanstır. Zaman baskısını yaşamadan kendinizi ve içinde bulunduğunuz durumu anlatma fırsatı bulup aynı zamanda da ilk görüşmeden itibaren beraber çözümler üretmek için ihtiyacınız olan zamanı sağlamaktayız.  Gelemeyecek olduğunuz randevuların bir başka kişinin çözüme ulaşması için bir araç  olduğunu düşünerek gelemeyeceğiniz randevular için 24 saat öncesinden bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin randevusundan sonra başka randevularımızın olduğunun farkında olup geç kalınan durumlarda sea... Devamı

Antalya Psikoanalitik / Psikodinamik Terapi

2013-09-25 21:44:00

Psikoanalitik / Psikodinamik Terapi Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir? İnsanlar ilk yaşantıları ve sahip oldukları psişik enerjileri tarafından determine edilirler. Bilinç dışı istekler ve iç çatışmalar ortaya konulan davranışlarının asıl nedenidir. Bireyler cinsel ve saldırgan dürtülerin etkisi altındadır. Özellikle 0-5 yaş arası baskılanmış çocukluk yaşantıları, yetişkinlik döneminde yaşanan çatışmaların temelim oluşturur. www.antalyapsikolog.org Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir? Normal kişilik gelişimi, psikoseksüel gelişim dönemlerinm başarılı bir şekilde çözümlenip bütünleştirilmesine bağlıdır. Kişilik bozuklukları bazı gelişim evrelerinin yetersiz çözümlenmesinin sonucudur. Kaygı, temel çatışmaların bastırılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinçdışı süreçler asıl olarak mevcut davranışla ilişkilidir. www.antalyapsikolog.org Psikonalitik  Terapi Yaklaşımının  Terapi Amacı Nedir? Bilinçaltının bilinç düzeyine çıkarmak, temel kişiliği yemden yapılandırmak. Danışanların kendilerini rahatsız eden ilk yaşantılarım ortaya çıkarmak ve bastırılmış iç çatışmaları ile çalışmak. Zihinsel ve duygusal farkındalığı artırmaktır. www.antalyapsikolog.org Psikonalitik  Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır? Psikoanalist ilişkide daha çok arka plandadır, danışan analiste karşı yansıtmalar geliştirir. Transferansla çalışırken amaç oluşan direnci azaltmak ve danışanın kendi yaşamı üzerinde daha akılcı b... Devamı

Antalya Birey Merkezli Terapi

2013-09-25 21:42:00

Bireysel Merkezli Terapi Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir? İnsan doğası görüşü olumludur; bireylerin kendilerim gerçekleştirebilme kapasitesi olduğuna ve asıl amacın yaşam boyu bireyin tam fonksiyonda bulunmak olduğuna inanılmaktadır. Terapötik ilişki sürecinde, danışanın daha önce farkına varmadığı duyguları ve düşünceleri üzerinde farkındalık artırılması hedeflenir. Kişisel farkındalık düzeyi artırılarak, spontanlığı, kendine güveni ve içten yönelimli oluşu ile danışanın kendini gerçekleştirme düzeyi artırılabilir. www.antalyapsikolog.org Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir? İnsanlar kendi problemlerinin farkına varma ve çözme yollarım bulma potansiyeline sahiptir. Danışanların kendilerini gerçekleştirme güçlerine inanılır. Ruh sağlığı, ideal benlik ve gerçek benlik arasında kurulan dengeye bağlıdır. Uyumsuzluk, kişinin olmak istediği durum ile mevcut durumu arasındaki tutarsızlığının bir sonucudur, içinde bulunulan zaman ve duyguların yaşanması ve ifade edilmesinin önemi vurgulanmaktadır. www.antalyapsikolog.org Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir? Danışanların kendilerini gerçekçi bir biçimde değerlendirmelerine olanak sağlayan güvenli bir ortam oluşturarak, danışanların gelişimlerinin önündeki engelleri fark etmelerini ve daha önceden reddettikleri ya da saptırdıkları kişisel özelliklerinin farkına varmalarım sağlamak. Danışanların açık olmalarına kendilerine daha fazla güvenmelerini ve daha doğal ve canlı olarak hareket etmelerini sağlamaktır. &nbs... Devamı

Antalya Kısa Süreli Çözüm Odaklı Evlilik Terapisi

2013-09-25 21:40:00

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir? Birden fazla gerçeklik ve doğru olduğu varsayımı üzerine kurula çözüm odaklı kısa süreli terapi, gerçeğin dışta olduğu ve kavranabileceği fikrine karşı çıkar. Bireyler, yaşamlarının anlamını, diğer insanlarla konuşarak fark edebilirler. çözüm odaklı kısa süreli terapi danışanları hasta olarak etiketlemekten kaçınır, teşhise itibar etmez, problemlerin altında yatan nedenleri araştırmaktan kaçınır ve danışanların güçlü yanlarım ve sahip oldukları kaynaklarım keşfetmeye büyük önem verirler. Terapinin odak noktası, problemler hakkında sonu gelmeyen konuşmalar yapmak yerine, problemlerle ilişkili olarak şu an ve gelecek ile ilgili çözümler üretmektir. www.antalyapsikolog.org Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir? Terapi kısa süreli olma eğilimindedir. İçinde bulunulan zaman, şimdi ve gelecek üzerinde odaklaşılır. Bireyin kendisi problem değildir; problem danışanın yaşadığı güçlüktür. Burada problemin ortaya çıkarılması ve dışsallaştırılması vurgulanır. Terapi, terapistle danışanın çözümleri beraber yarattığı işbirliğine dayalı bir diyalogdan oluşur. Problemin var olmadığı durumları belirleyerek/danışanlar kendileri için yeni anlamlar yaratıp yeni bir yaşam öyküsü oluşturabilir. www.antalyapsikolog.org Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının  Terapi Amacı Nedir? Danışanların kendi problemlerine bakış a&cc... Devamı

Antalya da NLP ile Danışma Yöntemi

2013-09-25 21:39:00

NLP NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniğinin Temel Felsefesi Nedir? NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Nöro: Beş duyumuz üzerinden gelen bilgiyi filtreleyerek algılar ve deneyim edniriz. Davranışlarımız, sinir sistemimiz üzerinden kontrol edilir. Linguistik: Edinmiş olduğumuz deneyimleri dil vasıtası ile kodlarız.  Sözlü ve sözsüz iletişim kullanarak deneyimlerimizi yansıtırız. Programlama: edinmiş olduğumuz düşünce ve davranış kalıplarını, bizi arzuladığımız hedefler yönünde destekleyecek şekilde, yeniden düzenleyebiliriz.  www.antalyapsikolog.org NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniğinin Temel Kavramları ve İlkeleri Nelerdir? NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarinda çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu çalışmalara, NLP de "Modelleme" (Modelling) denir. Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.  Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasitasi ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır. Programmming ile; zaman içerisinde öğrenilmiş olan davranış kalıplanın (programların), sistematik bir yaklaşım tarzıyla hedef odaklı geliştirilmesi ve... Devamı

Antalya İlişki Danışmanlığı

2013-09-25 21:30:00

Evlilikte Mükemmelliyetçi misiniz? İçerik:  Mükemmeliyetçilik artık neredeyse bir yaşam biçimi haline geldi. Eğitim, kariyer ve teknoloji alanındaki imkanların gün geçtikçe artması insanların ilişki seçimlerinden evliliklerine ve daha sonra da çocuk yetiştirme tutumlarına yansıyarak bütün hayatlarına geçmiş durumda… Peki neredeyse herkes böyleyken bunun bir zararı olur mu? Her şeyin en mükemmeline sahip olmaya çalışmak iyi değil mi? Bu yazımızda bunu inceleyeceğiz… Mükemmeliyetçilik kişiye hata yapma hakkı tanımayan, performans ve başarının her zaman en üst düzeyde olmasını gerektiren bir düşünce ve davranış biçimidir. Mükemmeliyetçi kişilerin çok yüksek ve genellikle rasyonel olmayan hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çaba harcar ve ulaşamadıklarında da büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Mükemmeliyetçilik kişisel olarak yaşandığında belki bireyin kendi kendine yaşadığı ve dışarıyı çok da fazla rahatsız etmeyen bir durumken evlilik söz konusu olduğunda durum ilişkiye direkt olarak etki etmektedir. Burada, belirlenen gerçek dışı ve yüksek standartlara başkalarının uymasını bekleme eğilimi vardır. Mükemmeliyetçiler evlilikte ve diğer yakın ilişkilerinde bu nedenle zorluk yaşarlar. Realite dışındaki karşılanması çoğu zaman imkansız olan beklentileri, hem kendilerinin hem de eşlerinin ilişkiye dair mutsuz olmasına neden olur. Özellikle evlilik ve eş ile ilgili sürekli en iyisi için çaba sarf etmek, aradaki gelişmeleri daima göz ardı etmek ve bir şey yolunda gitmediğinde dünya başına yıkılıyormuş gibi hissetmek söz konusu oluyorsa bu pek mükem... Devamı